พัทลุง หางานพัทลุง สมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พัทลุง หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พัทลุง หางานพัทลุง สมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พัทลุง หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พัทลุง Ø
หางานพัทลุง สมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงานพัทลุง

เลขที่ประกาศ : 065851

พนักงานขายหน่วยรถจังหวัดสงขลา

พนักงานขายหน่วยรถจังหวัดสงขลา

งานประจำ : เงินเดือน 9000-10000

งานประจำ : 9000-10000 พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ขายสินค้า กระจายสินค้าเข้าสู่ร้านค้าย่อย ดูแลลูกค้าในจังหวัดสงขลา
สินค้ากาแฟเดอลอง และเห็ดทอดนาโหนด
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 062965

พนักงานขายหน่วยรถจังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานขายหน่วยรถจังหวัดนครศรีธรรมราช

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ขายสินค้า กระจายสินค้าเข้าสู่ร้านค้า ดูแลพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขายสินค้ากาแฟ และเห็ดทอดนาโหนด

หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 062967

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกร้านอาหาร

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกร้านอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน 10000 ขึ้นไป ตามความส

งานประจำ : 10000 ขึ้นไป ตามความส พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
บริหารจัดการร้านข้าวแกง ร้านก๋วยเตี๋ยวในเครือเห็ดทอดนาโหนด
ปัจจุบันมี 3 สาขา และจะขยายกิจการอีกในอนาคต
ให้มียอดขายเติบโตมากขึ้น
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 062970

เวชระเบียนและลูกค้าสัมพันธ์

เวชระเบียนและลูกค้าสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 มีค่าคอมมิชชั

งานประจำ : 12,000 มีค่าคอมมิชชั พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ดูแลการขายสินค้าและการตลาดลูกค้ากลุ่ม Moderntrade เพิ่มยอดขาย เพิ่มลูกค้าใหม่ๆ
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057973

ผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์มเห็ดแหลมทองนาโหนด

ผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์มเห็ดแหลมทองนาโหนด

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน ตามตกลง

งานประจำ : รายวัน ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์ม ดูแลเรื่องการปลูกเห็ด เพื่อส่งให้โรงงานแปรรูป และพัฒนาด้านผลผลิตให้เพิ่มขึ้น

หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057974

พนักงานขายหน่วยรถจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานขายหน่วยรถจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ขายสินค้า กระจายสินค้าเข้าสู่ร้านค้า ดูแลลูกค้าสหกรณ์ ดูแลลูกค้าร้านค้าย่อย ค้าปลีก ค้าส่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สินค้ากาแฟและเห็ดทอดนาโหนด
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057975

หัวหน้าฝ่ายผลิต

หัวหน้าฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
หัวหน้าโรงงานที่2 ผลิตกาแฟปรุงสำเร็จ

หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานพัทลุง สมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงานพัทลุง
พัทลุง ฝึกงานพัทลุง งานชั่วคราวพัทลุง งานนอกเวลาพัทลุง งานประจำพัทลุง งานราชการพัทลุง งานต่างประเทศพัทลุง งานอื่นๆพัทลุง
หางานพัทลุง สมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงานพัทลุง
พัทลุง ฝึกงานพัทลุง งานชั่วคราวพัทลุง งานนอกเวลาพัทลุง งานประจำพัทลุง งานราชการพัทลุง งานต่างประเทศพัทลุง งานอื่นๆพัทลุง