พัทลุง หางานพัทลุง สมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พัทลุง หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พัทลุง หางานพัทลุง สมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พัทลุง หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พัทลุง Ø
หางานพัทลุง สมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงานพัทลุง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 178253 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 163632

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
บริหารจัดการโรงงานผลิตกาแฟเดอลอง
วางแผนการผลิตให้สอดคล้องความต้องการ
ควบคุมดูแลพนักงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
พัฒนางานฝ่ายผลิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 27/08/2564

เลขที่ประกาศ : 165270

ตำแหน่งงานว่างครูสอนพิเศษ ชั่วคราว

ตำแหน่งงานว่างครูสอนพิเศษ ชั่วคราว

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 400 บาท

งานประจำ : วันละ 400 บาท พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
เป็นลักษณะโค้ช หรือครูผู้ช่วน ในการดูแลให้เด็กได้เรียนออนไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพ และหา เนื้อหาอื่นๆมาเสริม เพื่อให้ช่วงเวลาที่เหลือ มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ นักเรียน 3 คน
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 07/08/2564

เลขที่ประกาศ : 160045

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน่วยรถ จ.พัทลุง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน่วยรถ จ.พัทลุง

งานประจำ : เงินเดือน 360+เบี้ยเลี้ยง+คอม

งานประจำ : 360+เบี้ยเลี้ยง+คอม พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ขายสินค้ากาแฟเดอลอง และสินค้าในเครือ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 05/08/2564

เลขที่ประกาศ : 156367

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ร่วมประชุมกับผู้บริหารและจดบันทึกการประชุม
ติดตามงานที่แผนกต่างๆได้รับมอบหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพ
เตรียมการประชุม เพื่อนำเสนอต่างๆ
งานอื่นๆเพื่อช่วยเหลือผู้บริหาร
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 28/07/2564

เลขที่ประกาศ : 163750

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 10000 - 12000

งานประจำ : 10000 - 12000 พัทลุง ป่าพะยอม ป่าพะยอม
ทดลองงาน 119 วัน
เช็คสต๊อก ทำเอกสารจัดซื้อ ติดต่อซัพพลายเออร์
ติดตามสินค้าและวัตถุดิบ รวมไปถึงวางแผนการรับสินค้าขาลง และการรับสินค้าขาเข้า
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 12/07/2564

เลขที่ประกาศ : 163751

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000

งานประจำ : 10000-12000 พัทลุง ป่าพะยอม ป่าพะยอม
ทดลองงาน 119 วัน
ออกเอกสารใบสั่งขาย บิลส่งสินค้า และงานเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ
ช่วยคลังสินค้าเช็คสต๊อก

หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 12/07/2564
เลขที่ประกาศ : 162682

ตำแหน่งงานว่างเด็กยกของ 6 ล้อ กลาง

ตำแหน่งงานว่างเด็กยกของ 6 ล้อ กลาง

งานประจำ : เงินเดือน 9450 - 10000

งานประจำ : 9450 - 10000 พัทลุง ป่าพะยอม ป่าพะยอม
ไปกับรถ 6 ล้อ ไปส่งขนม ภาคต่างๆ ช่วยสนับสนุนพนักงานขับรถ ดูท้ายรถตอนถอย ดูแลความสะอาดรถ และสลับเวียนมาช่วยงานที่คลังสินค้า ไปต่างจังหวัดมีเบี้ยเลี้ยงให้ นอนพักโรงแรมเซลล์ ไม่
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 23/06/2564

เลขที่ประกาศ : 161259

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
พัฒนากลยุทธิ์ และผลักดันธุรกิจให้ก้าวหน้าเติบโต ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
บริหาร ควบคุม กำกับดูแล ทีมงานและช่องทางในฝ่ายขายทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ และวัดผลได้ ควบคุมต้นทุนได้
เพิ่มช่องทางการตลาดและการขายใหม่ๆ ทั้งทาง Online และ Offline ในประเทศและต่างประเทศ
เป็นผู้นำในการพัฒนาและค้นหาสินค้าใหม่ๆมาเสริมศักยภาพของธุรกิจ
นำเสนอ Business model ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรในอนาคต
วางแผนการตลาดของ KCS เพื่อให้มีการจัดการล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ
ติดต่อกับสื่อมวลชนและองค์กรภายนอก ในด้านการขา
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 21/06/2564

เลขที่ประกาศ : 160042

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายออนไลน์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน 9000 + commission

งานประจำ : 9000 + commission พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
ทั้งสินค้าของเครือคชศิลป์ และสินค้าอื่นที่เพิ่มช่องทางได้ในอนาคต
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 19/04/2564

เลขที่ประกาศ : 159497

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ดูแลงานทรัพยากรบุคคลขององค์กร KCS GROUP
-สรรหา
-บริหารจัดการ
-พัฒนาบุคลากร
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 08/04/2564

เลขที่ประกาศ : 159431

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายของกินเล่น

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายของกินเล่น

งานประจำ : เงินเดือน 315 บ.

งานประจำ : 315 บ. พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ประจำซุ้มขายของกินเล่น ในโซนอาหาร
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 06/04/2564

เลขที่ประกาศ : 159428

ตำแหน่งงานว่างsupervisor แผนกอาหารและเครื่องดื่ม

ตำแหน่งงานว่างsupervisor แผนกอาหารและเครื่องดื่ม

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
รับผิดชอบแผนกศูนย์อาหารและร้านกาแฟ ในสวนเดอลอง
ให้มียอดาขายเพิ่มขึ้น พัฒนาเมนูใหม่ๆ และบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 06/04/2564
เลขที่ประกาศ : 159215

ตำแหน่งงานว่างผู้บริหารและฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างผู้บริหารและฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 320 บ.

งานประจำ : 320 บ. พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
จัด workshop ให้กับคณะที่มาดูงานในสวนเดอลอง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็ก
กิจกรรมทำพิซซ่า ทำขนมไทย ทำขนมอื่นๆที่เสริมได้
และขายสินค้าในกลุ่มท่องเที่ยว ในสวนเดอลอง
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 03/04/2564

เลขที่ประกาศ : 158664

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ดูแลเรื่องการเงินรับ จ่าย ของสวนเดอลอง
ดูแลงานจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆ
และช่วยเหลือธุรการทั่วไป
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 28/03/2564

เลขที่ประกาศ : 158656

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออกบูธชงชิม และขายสินค้า กาแฟเดอลอง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออกบูธชงชิม และขายสินค้า กาแฟเดอลอง

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามตกลง

งานนอกเวลา : ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ออกบูธชงชิมและขายสินค้าในงานต่างๆ ในจังหวัดพัทลุง
และออกขายตามสถานที่ต่างๆเพื่อเพิ่มยอดขายกาแฟพัทลุงเท่
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 27/03/2564

เลขที่ประกาศ : 157972

ตำแหน่งงานว่างพนักงานงานทรัพยากรมนุษย์(บุคคล)และงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานงานทรัพยากรมนุษย์(บุคคล)และงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. พัทลุง ป่าพะยอม ป่าพะยอม
ทำหน้าที่งานบุคคล ดูเรื่องประกันสังคม คะแนนพอยด์วัดผลของพนักงาน
ค่า KPI รวมไปถึงจัดทำปรับปรุง JD JS และงานธุรการ งานเอกสาร เสมียนธุรการ
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 19/03/2564

เลขที่ประกาศ : 158007

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ (ภาษีจีน)

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ (ภาษีจีน)

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
1.วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำเดือน
2.ควบคุมขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3.ควบคุมดูแลการซ่อมเครื่องจักรที่เสีย
4.ตรวจสอบการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน
5.รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักร, การซ่อมเครื่องจักรต่อผู้บังคับบัญชา
6.จัดหาอะไหล่ เครื่องจักร, เครื่องมือ , อุปกรณ์ ที่จำเป็นในแผนกซ่อมบำรุง
7.ประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง
8.ดำเนินงานตามกิจกรรม 5 ส.
9.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 19/03/2564

เลขที่ประกาศ : 156696

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายหน่วยรถภาคใต้

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายหน่วยรถภาคใต้

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
บริหารจัดการทีมขายหน่วยรถให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มยอดขายและเพิ่มร้านค้าใหม่ๆได้
ดูแลความพึงพอใจของลูกค้า

หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 04/03/2564
เลขที่ประกาศ : 156398

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,450 บ.

งานประจำ : 9,450 บ. พัทลุง ป่าพะยอม ป่าพะยอม
พนักงานคลังสินค้า
รับสินค้า เบิกสินค้า จัดสินค้า ทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 03/03/2564

เลขที่ประกาศ : 153399

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายแอดมิน(โทรศัพท์-รับ ออร์เดอร์ลูกค้า)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายแอดมิน(โทรศัพท์-รับ ออร์เดอร์ลูกค้า)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. พัทลุง ป่าพะยอม ป่าพะยอม
โทรศัพท์สอบถามออร์เดอร์จากลูกค้าเดิม
และค่อยรับโทรศัพท์ออร์เดอร์ลูกค้าเดิม
ตอบคำถาม ปิดการขายกับลูกค้า ทั้งลูกค้าค้าปลีกและลูกค้าค้าส่ง
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 22/01/2564

หางานพัทลุง สมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงานพัทลุง
พัทลุง ฝึกงานพัทลุง งานชั่วคราวพัทลุง งานนอกเวลาพัทลุง งานประจำพัทลุง งานราชการพัทลุง งานต่างประเทศพัทลุง งานอื่นๆพัทลุง
หางานพัทลุง สมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงานพัทลุง
พัทลุง ฝึกงานพัทลุง งานชั่วคราวพัทลุง งานนอกเวลาพัทลุง งานประจำพัทลุง งานราชการพัทลุง งานต่างประเทศพัทลุง งานอื่นๆพัทลุง