พัทลุง หางานพัทลุง สมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พัทลุง หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พัทลุง หางานพัทลุง สมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พัทลุง หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พัทลุง Ø
หางานพัทลุง สมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงานพัทลุง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 166693 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 161259

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
พัฒนากลยุทธิ์ และผลักดันธุรกิจให้ก้าวหน้าเติบโต ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
บริหาร ควบคุม กำกับดูแล ทีมงานและช่องทางในฝ่ายขายทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ และวัดผลได้ ควบคุมต้นทุนได้
เพิ่มช่องทางการตลาดและการขายใหม่ๆ ทั้งทาง Online และ Offline ในประเทศและต่างประเทศ
เป็นผู้นำในการพัฒนาและค้นหาสินค้าใหม่ๆมาเสริมศักยภาพของธุรกิจ
นำเสนอ Business model ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรในอนาคต
วางแผนการตลาดของ KCS เพื่อให้มีการจัดการล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ
ติดต่อกับสื่อมวลชนและองค์กรภายนอก ในด้านการขา
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160042

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายออนไลน์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน 9000 + commission

งานประจำ : 9000 + commission พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
ทั้งสินค้าของเครือคชศิลป์ และสินค้าอื่นที่เพิ่มช่องทางได้ในอนาคต
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159497

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ดูแลงานทรัพยากรบุคคลขององค์กร KCS GROUP
-สรรหา
-บริหารจัดการ
-พัฒนาบุคลากร
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159431

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายของกินเล่น

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายของกินเล่น

งานประจำ : เงินเดือน 315 บ.

งานประจำ : 315 บ. พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ประจำซุ้มขายของกินเล่น ในโซนอาหาร
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159428

ตำแหน่งงานว่างsupervisor แผนกอาหารและเครื่องดื่ม

ตำแหน่งงานว่างsupervisor แผนกอาหารและเครื่องดื่ม

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
รับผิดชอบแผนกศูนย์อาหารและร้านกาแฟ ในสวนเดอลอง
ให้มียอดาขายเพิ่มขึ้น พัฒนาเมนูใหม่ๆ และบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159215

ตำแหน่งงานว่างผู้บริหารและฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างผู้บริหารและฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 320 บ.

งานประจำ : 320 บ. พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
จัด workshop ให้กับคณะที่มาดูงานในสวนเดอลอง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็ก
กิจกรรมทำพิซซ่า ทำขนมไทย ทำขนมอื่นๆที่เสริมได้
และขายสินค้าในกลุ่มท่องเที่ยว ในสวนเดอลอง
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 158664

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ดูแลเรื่องการเงินรับ จ่าย ของสวนเดอลอง
ดูแลงานจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆ
และช่วยเหลือธุรการทั่วไป
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158656

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออกบูธชงชิม และขายสินค้า กาแฟเดอลอง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออกบูธชงชิม และขายสินค้า กาแฟเดอลอง

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามตกลง

งานนอกเวลา : ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ออกบูธชงชิมและขายสินค้าในงานต่างๆ ในจังหวัดพัทลุง
และออกขายตามสถานที่ต่างๆเพื่อเพิ่มยอดขายกาแฟพัทลุงเท่
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157972

ตำแหน่งงานว่างพนักงานงานทรัพยากรมนุษย์(บุคคล)และงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานงานทรัพยากรมนุษย์(บุคคล)และงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. พัทลุง ป่าพะยอม ป่าพะยอม
ทำหน้าที่งานบุคคล ดูเรื่องประกันสังคม คะแนนพอยด์วัดผลของพนักงาน
ค่า KPI รวมไปถึงจัดทำปรับปรุง JD JS และงานธุรการ งานเอกสาร เสมียนธุรการ
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158007

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ (ภาษีจีน)

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ (ภาษีจีน)

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
1.วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำเดือน
2.ควบคุมขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3.ควบคุมดูแลการซ่อมเครื่องจักรที่เสีย
4.ตรวจสอบการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน
5.รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักร, การซ่อมเครื่องจักรต่อผู้บังคับบัญชา
6.จัดหาอะไหล่ เครื่องจักร, เครื่องมือ , อุปกรณ์ ที่จำเป็นในแผนกซ่อมบำรุง
7.ประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง
8.ดำเนินงานตามกิจกรรม 5 ส.
9.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156696

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายหน่วยรถภาคใต้

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายหน่วยรถภาคใต้

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
บริหารจัดการทีมขายหน่วยรถให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มยอดขายและเพิ่มร้านค้าใหม่ๆได้
ดูแลความพึงพอใจของลูกค้า

หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156398

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,450 บ.

งานประจำ : 9,450 บ. พัทลุง ป่าพะยอม ป่าพะยอม
พนักงานคลังสินค้า
รับสินค้า เบิกสินค้า จัดสินค้า ทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 153399

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายแอดมิน(โทรศัพท์-รับ ออร์เดอร์ลูกค้า)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายแอดมิน(โทรศัพท์-รับ ออร์เดอร์ลูกค้า)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. พัทลุง ป่าพะยอม ป่าพะยอม
โทรศัพท์สอบถามออร์เดอร์จากลูกค้าเดิม
และค่อยรับโทรศัพท์ออร์เดอร์ลูกค้าเดิม
ตอบคำถาม ปิดการขายกับลูกค้า ทั้งลูกค้าค้าปลีกและลูกค้าค้าส่ง
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152393

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการตลาด (ดูแลการตลาดกับสนับสนุนคลังสินค้า)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการตลาด (ดูแลการตลาดกับสนับสนุนคลังสินค้า)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. พัทลุง ป่าพะยอม ป่าพะยอม
งานการตลาด
คิดแคมป์เปนการตลาดออนไลน์ ดูแลการตลาดออนไลน์ ตอบคำถามลูกค้าออนไลน์
ติดต่อประสานงานระหว่าง ทีมงานดูแลเพจกับทีมงาน Production

งานคลังสินค้า
สนับสนุน การจัดสินค้างานคลังสินค้า
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151904

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกร้านคาเฟ่

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกร้านคาเฟ่

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ควบคุมดูเเลงานในร้าน คาเฟ่ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
เพิ่มยอดขายสินค้าในร้านกาแฟ
สามารถชงเครื่องดื่มได้
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151902

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ชงกาแฟ และเครื่องดื่มใน bar เครื่องดื่ม
บริการลูกค้าในร้านกาแฟ
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151819

ตำแหน่งงานว่างกุ๊กอาหารไทย

ตำแหน่งงานว่างกุ๊กอาหารไทย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ขายสินค้าในร้านของฝาก
ดูแลความเรียบร้อยและการบริการลูกค้าในร้านของฝาก
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151818

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี ลูกหนี้ ด่วน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี ลูกหนี้ ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-11,000

งานประจำ : 9,000-11,000 พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
1ลงบันทึกบันชีด้านการขาย
2ประสานงานกับหน่วยงานที่มอบหมาย
3.ดูแลงานลูกหนี้ และธุรการทั่วไป
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 9 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 151666

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการตลาด (สนับสนุนงานการตลาด และงานขายทั้งOfflineและOnline)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการตลาด (สนับสนุนงานการตลาด และงานขายทั้งOfflineและOnline)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. พัทลุง ป่าพะยอม ป่าพะยอม
1. ดูแลงานการตลาด On Ground (Offline)
1.1. ติดต่องาน MCom (Manager Commercial) ของ BigC แต่ละสาขา เพื่อขอพื้นที่ลงบู๊ธและสินค้าของบริษัท
1.2. ติดตามงานขายของBigCแต่ละสาขา
1.3. ไปดูแลการออกบู๊ธแนะนำสินค้าให้ลูกค้าได้รู้จัก
1.4. สนับสนุนแผนการตลาด Offine ของบริษัท

2. ดูแลงานการตลาดOnline
2.1. ตอบคำถามลูกค้า : มีสอนการตอบคำถามให้
2.2. คิดคอนเท็นต์งานการตลาดออนไลน์ (งานกราฟฟิค ถ้าทำโฟโต้ช๊อปเป็นจะดีมาก ถ้าหากทำไม่เป็นก็สามารถใช้บริการเอ้าท์ซอร์ดที่บริษัทติดต่อไว้ได้)
2.3. ดูแล Ads โฆษณาทา
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150911

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ ติดต่อประสานงาน คู่ค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ ติดต่อประสานงาน คู่ค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9450-10000

งานประจำ : 9450-10000 พัทลุง ป่าพะยอม ป่าพะยอม
งานเอกสารและประสานงาน
1.หลังหัวหน้างานอนุมัติการสั่งซื้อ ให้ออกเอกสารใบสั่งซื้อ และส่งให้กับผู้ผลิต พร้อมติดต่อผู้ผลิตในการสั่งสินค้า
2.ลงข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า แบบฟอร์ม Call Card
3.ออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า
4.แพ็คสินค้าพร้อมออกเอกสารให้ลูกค้า กลุ่มสั่งสินค้าออนไลน์
5.โทรศัพท์ติดตามการใช้งานลูกค้า
6.งานเอกสารอื่นๆ
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 10 เดือนที่ผ่านมา

หางานพัทลุง สมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงานพัทลุง
พัทลุง ฝึกงานพัทลุง งานชั่วคราวพัทลุง งานนอกเวลาพัทลุง งานประจำพัทลุง งานราชการพัทลุง งานต่างประเทศพัทลุง งานอื่นๆพัทลุง
หางานพัทลุง สมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงานพัทลุง
พัทลุง ฝึกงานพัทลุง งานชั่วคราวพัทลุง งานนอกเวลาพัทลุง งานประจำพัทลุง งานราชการพัทลุง งานต่างประเทศพัทลุง งานอื่นๆพัทลุง