พัทลุง หางานพัทลุง สมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พัทลุง หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พัทลุง หางานพัทลุง สมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พัทลุง หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พัทลุง Ø
หางานพัทลุง สมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงานพัทลุง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 178253 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 138715

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกช่างโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกช่างโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
บำรุงรักษาและดูแลเครื่องจักรในโรงงานให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ซ่อมแซมทั่วไปของโรงงาน ที่รับผิดชอบ
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 23/06/2563

เลขที่ประกาศ : 138528

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ประจำสวน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ประจำสวน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ดูแล บ้านกระต่าย และบ้านไก่ซิลกี้
และสัตว์เลี้ยงที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 19/06/2563

เลขที่ประกาศ : 138218

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์ศูนย์อาหาร

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์ศูนย์อาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
แคชเชียร์ศูนย์อาหาร และจำหน่ายคูปองศูนย์อาหาร
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 16/06/2563

เลขที่ประกาศ : 138216

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายการท่องเที่ยวในสวนเดอลอง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายการท่องเที่ยวในสวนเดอลอง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ขายการท่องเที่ยวเดอลองเมาเท่น และอาหารเลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมในสวนเดอลอง
ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในสวน
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 16/06/2563

เลขที่ประกาศ : 138217

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงทั่วไป สวนเดอลอง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงทั่วไป สวนเดอลอง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ทีมงานช่างซ่อมบำรุงในสวนเดอลอง
ทำงานไฟฟ้า งานช่างทั่วไป
งานที่ได้รับมอบหมาย
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 16/06/2563

เลขที่ประกาศ : 138215

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
เป็นวิทยากร ประจำสวนเดอลอง
บรรยายเรื่องการเกษตร และการแปรรูปสินค้าเกษตร ตามที่มีข้อมูล
ให้คณะทัวร์ นักเรียน หรือกลุ่มที่จองมาดูงาน
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 16/06/2563
เลขที่ประกาศ : 130172

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกผลิตเบเกอรี่

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกผลิตเบเกอรี่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
วางแผน และ ควบคุม การผลิตเบเกอรี่ให้เป็นไปตามเป้าหมายและได้คุณภาพ

หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 15/02/2563

เลขที่ประกาศ : 127346

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ดูแลการทำบัญชีงบกำไรขาดทุน งบดุลของบริษัท

หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 27/01/2563

เลขที่ประกาศ : 123691

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิคดีไซน์และการตลาดออนไลน์

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิคดีไซน์และการตลาดออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ออกแบบสื่อ และป้ายต่างๆ ของสวนเดอลอง
ถ่ายรูป และ update รูปภาพในสวนเดอลอง
ดูแลภาพลักษณ์ในเพจ ร่วมกับทีมออนไลน์

หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 09/01/2563

เลขที่ประกาศ : 112357

ตำแหน่งงานว่างApplication Specialist

ตำแหน่งงานว่างApplication Specialist

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
ต้อนรับ และบริการลูกค้าที่มาใช้บริการ ดูแลจัดการงานต่างๆ ภายในร้านการแฟ พัฒานาให้ได้มาตรฐาน หรือสูงกว่ามาตรฐานที่บริษัทฯ ตั้งไว้
หางานพัทลุง รับสมัครงานพัทลุง : 24/11/2562

หางานพัทลุง สมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงานพัทลุง
พัทลุง ฝึกงานพัทลุง งานชั่วคราวพัทลุง งานนอกเวลาพัทลุง งานประจำพัทลุง งานราชการพัทลุง งานต่างประเทศพัทลุง งานอื่นๆพัทลุง
หางานพัทลุง สมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงานพัทลุง
พัทลุง ฝึกงานพัทลุง งานชั่วคราวพัทลุง งานนอกเวลาพัทลุง งานประจำพัทลุง งานราชการพัทลุง งานต่างประเทศพัทลุง งานอื่นๆพัทลุง